කැඩපත

අනුන් ගැන නොව ,තමන් හඳුනා ගැනීමට.

කැඩපත

අනුන් ගැන නොව ,තමන් හඳුනා ගැනීමට.

Saturday 21 March 2015

විසිරුණු අරුමැසි
වෙලාවක් නැති නිසාදෝ
කලාවක් ලෙසද කොහෙදෝ
හරි හැඩයි මං සිතාදෝ
නොබදිති කොන්ඩේ කෙල්ලෝ......

යන එන අතර බසයේ
හිඳගති ළඟම අසුනේ
මායිම් නොමැති කොන්ඩේ
සැණෙකින් මාගේ මුහුණේ.....

සොලවා හෙමින් මුවගේ
හදමින් අතින් හිසකේ
ගස්සා බලයි මදෙසේ
මං අවුල් කල විලසේ
ඇගේ කීකරු කොන්ඩේ.....

බදීනම් හොඳට කොන්ඩේ
නැතුව නොවේද ඔය වදේ
ගැනුමට කොන්ඩ පටියක්
හිතුනා දෙන්න සල්ලි.............Friday 6 March 2015

මිතුදම....
සදාකාලික මිතුරුදම් ගැන අරුත් පහදන                          සමහරුන්
කලණ මිතුදම් කෙසේ රකිනුද නමද  අමතක වෙයි              සැණින්
කිසිදිනෙක අමතක නොවෙයි මිතුදම වෙනස් නොව මතු කිසි  දිනේ
කියපු අය හටමය මතක නැති කොහේදැයි සොයනෙමි           ඔවුන්

ඉසුර ඇති කල බොහෝ දෙන ඇත සතුට සිනහව වට             කරන්
එම සියළු දෙන දුකට නැති කීම ඉතිරි වෙති ඉන්                  අල්පයක්
මෙලොව නොවෙනස් එකම දෙයනම් වෙනස් වීමම          නිසාවෙන්
බොහෝ දෙන වෙයි වෙනස් සැමකල් අමතක කරති මිතුරන් සැණින් 

විටක පැණිරස වේවි නීරස
වෙනස් වෙයි සැම නොසිතු සේ
සුවඳ මල් ළඟ පිරෙති බඹරුද
සුවඳ නැති කල තනිකමින්

මිතුදමට  ලොව ඇත්ද  සීමා
නීති හා  බාධා ලෙසින්
නොමැත  සීමා සත්‍ය මිතුදම 
අනන්තය වෙත යයි තුටින්

සතුට දුක ළඟ ඇති එකම ලෙස
සයුරු රළ වෙත වෙරළ මෙන්
සදා නොමියෙන කලණ මිතුදම
මං කියයි නැවකට රුවල මෙන් 


බොහෝ දෙනා අපේ ජීවිත වලට එති. බොහෝ දෙනා අපේ ජීවිත වලින් යති. නමුත් ළඟක සිටියද, දුරක සිටියද, සැබෑ මිතුරන් අපව අමතක නොකරති. ඔවුන්ගේ හදවත් තුළ අප සිටියි නම් නිබඳ අප ගැන සොයා බලති.